Lékaři Derma Klánovice s.r.o.

MUDR. Dagmar Freyová

Vzdělání

2002 Absolventka 2. lékařské fakulty University Karlovy v Praze
2004 Atestace 1. stupně v oboru dermatovenerologie
2008 Atestace v oboru korektivní dermatologie
2011 Specializovaná způsobilost v oboru dermatovenerologie
Členství v odborných společnostech : Dermatovenerologická společnost ČLS JEP

Odborná praxe

2002 Dermatovenerologická klinika Fakultní nemocnice Královské Vinohrady v Praze doposud
2005 Dermatovenerologická ambulance Klánovice doposud
2006-2007 Ústav estetické medicíny
2007-2010 MYCLINIC prague
Účast na odborných kongresech a seminářích v oboru dermatovenerologie a korektivní dermatologie.

MUDr.Tomáš Frey CSc.

Vzdělání

1973 Absolvent 1. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze
1979 Atestace 1. stupně v oboru dermatovenerologie
1981 Atestace 2.stupně v oboru dermatovenerologie
1999 Atestace z korektivní dermatologie
1997 Oprávnění ČLK pro histopatologii kůže
1999 Oprávnění ČLK k výkonu funkce odborného garanta pro obor dermatovenerologie
Členství v odborných společnostech:
Člen výboru České dermatovenerologické společnosti ČLS JEP
Člen výboru Společnosti pro korektivní dermatologii a lékařskou kosmetiku
Česká flebologická společnost
Česká onkologická společnost
Společnosti pro využití laseru v medicíně
Člen komise pro histopatologii kůže při ČDS
Předseda akreditační komise Ministerstva zdravotnictví ČR pro korektivní dermatologii
Člen zkušebních komisí pro atestace z dermatovenerologie

Odborná praxe

1973- 1977 I. kožní klinika Všeobecné fakultní nemocnice Praha
1977-1995 Dermatovenerologická klinika FN Bulovka , v letech 1994-1995 primář kliniky
1979 -1994 asistent katedry dermatovenerologie IPVZ (Institut postgraduálního vzdělávání zdravotníků)
1995 – doposud Dermatovenerologická ordinace Klánovice a laboratoř kožní histopatologie
1997 – doposud Vedoucí subkatedry korektivní dermatologie IPVZ
2001 – doposud Dermatovenerologická klinika Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, odborný asistent
Zahraniční stáže Drážďany (1984), Mnichov (1986), Düsseldorf (1993)
Šéfredaktor časopisu Referátový výběr z dermatovenerologie

Kontakt

Derma Klánovice s.r.o.

Slavětínská 83,
Klánovice
190 14 Praha

tel. 281 962 097
mob. 777 090 467

Mapka